Đặt Phòng

GÓI CƠ BẢN
 • Thông Tin

 • 500k
  • Số Người 10-15
  • Số Giờ 3h
  • 15 Ly Nước Tự Chọn
  • 15 Phần Thức Ăn Nhẹ
  • Chụp Ảnh Kỷ Yếu

GÓI NÂNG CAO
 • Thông Tin

 • 1.500k
  • Số Người 10-15
  • Số Giờ 3h
  • 15 Ly Nước Tự Chọn
  • 15 Phần Thức Ăn Nhẹ
  • Chụp Ảnh Kỷ Yếu

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
 • Thông Tin

 • 2.500k
  • Số Người 10-15
  • Số Giờ 3h
  • 15 Ly Nước Tự Chọn
  • 15 Phần Thức Ăn Nhẹ
  • Chụp Ảnh Kỷ Yếu